Gårder, hus og steder i gamle Nes

Olaakeren

Olaakeren er ei lita, nesten bortgjemt hallingstue ved Alfarveien rett over for kirka. Stua er nok fra midten av 1800 tallet med eldhus som ble flyttet hit omkring 1870. Eldhuset stod tidligere ved Rukkedøla nedenfor  N. Ivarstugu.  Eneste eldhus som er igjen i Nesbyen?
Denne lille plassen er meget godt bevart. Eierne fikk i 1982 en bevaringspris fra Fortidsminneforeningen i Buskerud for dette.
Kilder